Astronomické filtry Binorum

Přes svou zdánlivou jednoduchost kladou astronomické filtry mimořádně vysoké nároky na kvalitu výroby. Optické sklo, hlavní provozní část astronomického filtru, musí být vyrobeno s naprosto rovnoběžnými hranami a nesmí obsahovat cizí příměsi.
Filtry jsou vyrobeny na technologicky nanejvýš pokročilém moderním zařízení Binorum z optického skla vysoké kvality a jsou potaženy vícevrstvým povrchem. Každá série filtrů je po výrobě kontrolována pro splnění standardů a vybavena doprovodným grafem světelné propustnosti. Kontrola všech filtrů Binorum se provádí ručně.